Hotline: 094.1144.666 | Bán hàng & Kỹ thuật: 098.7272.555
Đăng Nhập Đăng Ký Giỏ Hàng
Takstar
Trang web chính thức:  http://Takstar
Danh mục thương hiệu:

Takstar

Takstar K820 2.999.000 VNĐ
Takstar K600 1.799.000 VNĐ
Takstar DJ 520 799.000 VNĐ
Takstar HD 5000 799.000 VNĐ
Takstar HD 6000 1.999.000 VNĐ
Takstar HD 3000 799.000 VNĐ
Takstar Pro 80 1.399.000 VNĐ
Takstar TS 610 699.000 VNĐ
Takstar HI-2050 899.000 VNĐ