Chức năng sử dụng tai nghe
Hotline: 094.1144.666 | Bán hàng & Kỹ thuật: 098.7272.555
Đăng Nhập Đăng Ký Giỏ Hàng

Kiểu tai nghe

Takstar DJ 520
Takstar DJ 520 799.000 VNĐ
Takstar HD 5000
Takstar HD 5000 799.000 VNĐ
Takstar HD 6000
Takstar HD 6000 1.999.000 VNĐ
Takstar HD 3000
Takstar HD 3000 799.000 VNĐ
Takstar Pro 80
Takstar Pro 80 1.399.000 VNĐ
Takstar TS 610
Takstar TS 610 699.000 VNĐ
Takstar HI-2050
Takstar HI-2050 899.000 VNĐ